Způsoby extrakce

Terapeutické oleje se nejčastěji extrahují destilací vodní parou při nízkých teplotách, kdy je rostlinným materiálem proháněna pod tlakem pára, která do sebe esenciální olej absorbuje. Ochlazením páry dochází k přirozené separaci a čistý olej se může oddělit. K zajištění nejvyšší kvality oleje a jeho správného chemického složení je zapotřebí přísně monitorovat teplotu a tlak. Příliš nízká teplota a tlak olej neuvolní, zatímco vysoké teploty a tlak mohou poškodit cenné složky oleje a jeho účinnost. Stejně důležité jako pečlivé monitorování extrakčního procesu je i pečlivost ve výběru rostlin a jejich částí, jakož i jejich sklizeň ve správném čase. Tento složitý proces je zároveň uměním i vědou a vyžaduje spolupráci zkušených pěstitelů i lidí, kteří dokáží olej správně vydestilovat.

Příklad: K získání 5 ml růžového oleje je zapotřebí až 12 000 květů růží.

Destilace vodní parou je zdaleka nejběžnější metodou extrakce, i když některé oleje (například citrusy) jsou extrahovány lisováním za studen. Jen několik málo olejů se získává pomocí rozpouštědla, které olej naváže a později se z finálního produktu odfiltruje.

Kvalitativní dělení esenciálních olejů

Neustále narůstá množství produktů, které tvrdí, že obsahují esenciální oleje. Liší se cenou i kvalitou a nacházíme je mezi kosmetikou i v aromaterapii. Mnoho z nich však nepoužívá 100% čisté esenciální oleje a často je nahrazuje vonícími chemickými látkami, případně drahé esenciální oleje ředí.

Značka CPTG Certified Pure Therapeutic Grade® (Certifikované, čisté oleje terapeutické kvality) představuje vnitřní standarty firmy dōTERRA, které určují způsob získávání a testování 100% čistých aromatických látek, které se nechávají přetestovat v nezávislých laboratořích. Značka dōTERRA a registrovaná známka CPTG představují záruku, že tyto 100% čisté esenciální oleje splňují vysoké standarty čistoty, složení a správného označení. Esenciální oleje dōTERRA jsou 100% čisté aromatické látky, které byly pečlivě vydestilovány z rostlin. Neobsahují plnidla ani umělé přísady, které by oslabovaly jejich aktivitu. Správný postup extrakce a metody kontroly kvality zaručují, že esenciální oleje dōTERRA neobsahují žádné kontaminanty jako pesticidy nebo jiná chemická rezidua. Kromě toho, že jsou přírodního původu a 100% čisté, procházejí i dalšími testy kvality, které každému oleji zaručují správné poměry jeho aktivních složek. Dokonce i 100% čistý esenciální olej nemusí být účinný, pokud se k destilaci nepoužily vhodné části rostlin, pokud rostlina nevyrostla v prostředí, které je pro ni vhodné nebo nebyla sklizena ve správné době a nebyla správně vydestilována. Může se dokonce stát, že extrakt z nevhodné rostliny sklizené v nevhodném čase bude obsahovat škodlivé složky.

Certifikované čisté esenciální oleje terapeutické kvality firmy dōTERRA jsou zaručeně 100% přírodní a bez syntetických prvků nebo kontaminantů. Procházejí přísným testováním hmotnostní spektrometrií a plynovou chromatografií, které zaručují jejich správné složení a působení. Oleje dōTERRA představují nejbezpečnější a nejpřínosnější esenciální oleje, jaké máme v dnešní době k dispozici.

Vyzkoušejte toto: Porovnejte vůni 100% levandulového oleje dōTERRA s jiným levandulovým olejem nebo produktem obsahujícím levanduli. Pokud je vůně tohoto druhého produktu v některém tónu příliš vtíravá, možná tento olej obsahuje chemické složky. Čistý, 100% levandulový olej terapeutické kvality by měl mít harmonické, široké spektrum vůně a měl by vonět křišťálově čistě. Zkuste si tento olej nanést na pokožku. Čistý olej by neměl být kluzký, olejnatý, ale měl by se rychle a beze zbytku vstřebat do kůže.